Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky obchodu CarGi

 

 • Obchodní podmínky prodávajícího se řídí Občanským zákoníkem - Zákon 89/2012 Sb.
 • Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu, mailem či telefonicky jsou závazné!
 • Zrušení/stornování objednávky je možné nejpozději 24hod po dokončení objednávky.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku nese kupující spotřebitel
 • Prodávající neodpovídá za to, že kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost zadaných údajů při objednávce. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání zboží zadal.
 • Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím e-shopu (a také na prodejně) a aktualizaci příslušných údajů na webu se může stát, že objednané zboží je již vyprodáno (přestože na stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 2 dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.
 • V případě platby předem Vám budou odeslány údaje potřebné k úhradě, zboží bude expedováno až po její úhradě. V případě zakázkové výroby je výroba započata až po uhrazení objednávky. Pokud nedojde k uhrazení zakázky do 5 dnů od sdělení platebních údajů, pak je objednávka stornována a není možné požadovat náhradu.
 • Dodací lhůty uvedené u konkrétního druhu zboží se liší a jsou pouze orientačním sdělením pro spotřebitel, může dojít k prodlení, avšak prodávájící se zavazuje, že tuto informaci sdělí spotřebiteli ihned, jak tuto skutečnost zjistí
 • Zasílání zboží na dobírku je možné pouze pro stálé zákazníky. Nový zákazník musí svou první objednávku uhradit předem (převod na účet, složenkou). Ve výjimečných případech (vyšší hodnota objednávky) se lze dohodnout na uhrazení poštovného předem a zboží následně zaslat dobírkou.
Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě:
 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů (lhůta 14 dnů začíná běžet v den převzetí zboží)
 • Vrátit v této lhůtě lze zboží v původním stavu, tj. neznečištěné, nepoškozené, se všemi příslušnými visačkami
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty.
 • Rozbalením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
 • Peníze vrátí prodávající nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdrží vrácené zboží!
 • Na vrácení ve 14-ti denní lhůtě se nevztahuje zboží vyráběné na zakázku! Výrobky, u kterých si zákazník určuje před započetím výroby barvu, velikost, výšivku, apod. Doporučujeme udávat konkrétní rozměry (viz měření ohlávek).
 • Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, zašle zboží zpět prodávajícímu na své náklady!
 • Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí prodávájící všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.
 • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 • V případě vrácení zboží, u kterého došlo vlivem nesprávného zacházení k jeho poškození a snížení hodnoty zboží, bude po kupujícím spotřebiteli požadována úhrada za vzniklou škodu
 • K navrácení zboží je nutné předložit doklad o prodeji (stačí kopie faktury zaslaná e-mailem) a doporučujeme přiložit i vyplněný a podepsaný formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační řád

 • Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží po dobu 24 měsíců (není-li uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 • U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 • Zboží k reklamaci nezasílejte na dobírkunebude převzata!
 • K navrácení zboží je nutné předložit doklad o prodeji (stačí kopie faktury zaslaná e-mailem)
 • Ke zboží přiložte vytištěný a podepsaný reklamační formulář
 • V případě uznané reklamace bude dodáno zboží opravené (odstraněna závada) nebo zboží nové, pokud to nebude ze strany prodávajícího možné, bude vrácena cena za reklamované zboží převodem na účet, nejpozději do 30-ti dnů od přijetí reklamovaného zboží.
 • Reklamace z důvodu chybné velikosti v případě zakázkové výroby CarGi nebudou uznány, pokud nebudou dodány rozměry pro její výrobu!

 

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávájícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz,  web: adr.coi.cz

 

Zboží posílejte zpět prodávajícímu na následující adresu:

CarGi – Zdena Sláviková

Radostice 24

410 02 Lovosice

Tel. 728301531, email: cargi.cz@gmail.com

 

Nebo na pobočku zásilkovny:

Obchůdek pro zvířátka (ID 7677)

8.května 25/10

410 02 Lovosice